Notárka - JUDr. Ingrid Lúčanová

Notár. Osvedčovanie pravosti dokumentov a listín, spisovanie zmlúv.

Adresa:
Vajnorská 80, 83104 Bratislava
Telefón:
02 4445 6728
IČO:
31816401