Klasovitý Transport - Peter Klasovitý

Dopravné služby, preprava väčších nákladov.

Adresa:
Turá Lúka 15, 90703 Myjava
Telefón:
034 6214 344
IČO:
11841125