CIRKEVNÁ MATERSKÁ ŠKOLA SV. MÁRIE GORETTI VO FINTICIACH

Výchovná inštitúcia zameraná na výchovu a vzdelávanie detí.

Adresa:
Grófske nádvorie 201, 08216 Fintice
Telefón:
051 7766 462
IČO:
37796828