Súkromná materská škola, Kušnierska brána 3, Kežmarok

Materská škola. Zariadenie predškolskej výchovy.

Adresa:
Kušnierska brána 3, 06001 Kežmarok
Telefón:
052 4523 722
0907 158 161
IČO:
42075441