Materská škola Mníchova Lehota

Materská škola. Zariadenie predškolskej výchovy.

Adresa:
Mníchova Lehota 118, 91321 Mníchova Lehota
Telefón:
032 6486 114
IČO:
37915606