Cirkevná materská škola Sv. Imricha

Materská škola, starostlivosť o detí v predškolskom veku.

Adresa:
Družstevný rad 22, 94301 Štúrovo
Telefón:
036 7511 433
IČO:
35590238