Súkromná materská škola, Duchnovičova 26, 066 01 Humenné

Materská škola – starostlivos o deti v predškolskom veku.

Adresa:
Duchnovičova 26, 06601 Humenné
Telefón:
057 7750 712
IČO:
42032121