Evanjelický cirkevný zbor a.v. Zvolenská Slatina

Činnosť farského úradu. Zastrešovanie duchovného života vo farnosti, charitatívna činnosť.

Adresa:
T.Vansovej 306/4, 96201 Zvolenská Slatina
Telefón:
045 5394 267
IČO:
31903321