Rímskokatolícka cirkev, farnosť Skalica

Činnosť farského úradu. Bohoslužby, usporadúvanie stretnutí farníkov, charitatívna činnosť.

Adresa:
Nám. Slobody 151, 90901 Skalica
Telefón:
034 6580 597
IČO:
34015736