Súdny exekútor - JUDr. Marcela Šujanová

Služby exekútora. Výkon súdnych rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok.

Adresa:
Nálepkova 346/1, 01701 Považská Bystrica
Telefón:
042 4321 338
IČO:
36124397