Súdny exekútor - JUDr. Peter Molnár

Služby exekútora. Nútený výkon rozhodnutí súdu a iných štátnych orgánov.

Adresa:
Kupeckého 29, 04001 Košice
Telefón:
055 7292 771
IČO:
35505753