Súdny exekútor - Mgr. Ján Janec

Exekútorský úrad. Vymáhanie pohľadávok, nútený výkon rozhodnutí súdu.

Adresa:
Račianska 109/C, 83102 Bratislava
Telefón:
02 4445 0940
IČO:
30797438