Súdny exekútor - JUDr. Ladislav Jakubec

Exekútor. Vymáhanie pohľadávok na základe exekučných titulov.

Adresa:
Zámocká 30, 81101 Bratislava
Telefón:
02 5464 8621
IČO:
31782361