Súdny exekútor - Mgr. Ľuboš Sidorják

Exekútor. Dražby, vymáhanie pohľadávok.

Adresa:
Murgašova 3, 04001 Košice
Telefón:
055 7287 231
IČO:
31311580