Ľudové bytové družstvo v Žiline

Správa bytov a domov. Prevádzka, údržba, opravy spojené s užívaním bytov.

Adresa:
1. mája 20/895, 01001 Žilina
Telefón:
041 7631 190
IČO:
00176958