Kecerová Veselá Anna, JUDr.

Advokátska kancelária. Konzultácie v oblasti práva.

Adresa:
Námestie SNP 2, 01501 Rajec
Telefón:
041 5422 633
Fax:
041 5424 664
IČO:
37908928