Klub železničných modelárov Vrútky

Informácie o činnosti klubu.

Adresa:
Kernova 8/7, 03601 Martin
IČO:
42071623