Klinický logopéd - PaedDr. Jana Zmeškalová

Logopéd. Klinická logopédia, poradenstvo pri poruchách reči a komunikácie.

Adresa:
Sv.Cyrila a Metoda 21, 03861 Vrútky
Telefón:
043 4283 855
IČO:
36132713