Všeobecné lekárstvo - MUDr. Helena Kováčová

Ordinácia všeobecného lekára. Odbery krvi, vydávanie potvrdení, očkovania, zdravotné prehliadky.

Adresa:
Moravská 31, 95201 Vráble
Telefón:
037 7832 376
IČO:
34037691