Základná škola s materskou školou sv. Kríža

Prezentácia cirkevnej školy v Kežmarku.

Adresa:
Petržalská 21, 06001 Kežmarok
Telefón:
052 4565 002
IČO:
42035724