TATRASPOL - Ladislav Juhász

Zemné práce, nákladná doprava, predaj štrkopieskov a kameňa.

Adresa:
Veľký rad 8000/22, 94504 Komárno
Telefón:
035 7702 656
IČO:
32412495