Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave

Nahrávky kázní z bohoslužieb vo formáte MP3, oznamy, informácie o cirkvi.

Adresa:
Cukrová 4, 81108 Bratislava
Telefón:
0910 168 587
0948 362 827
IČO:
36065145