Hasičský zbor Priekopa

Likvidácia požiarov, pomoc pri živelných pohromách, osvetová činnosť.

Adresa:
II. Kolónia 38, 03608 Martin
Telefón:
0903 263 167
IČO:
42058236
Zaradenie v katalógu:

Kontaktný formulár