Liga proti reumatizmu, Sekcia mladých reumatikov

Informácie o reumatických ochoreniach.

Adresa:
Nábrežie Ivana Krasku 4, 92101 Piešťany