Základná škola s materskou školou, Lúčna 3, Olcnava

Predškolské vzdelávanie. Vzdelávanie prvého stupňa základnej školy.

Adresa:
Lúčna 3, 05361 Olcnava
IČO:
42104246