Akadémia lektorov Slovenska

Organizovanie kurzov, seminárov a školení.

Adresa:
Mierové nám. 1, 92401 Galanta
Telefón:
0907 581 900
IČO:
42165903