ZÁHRADNÍCTVO - Mgr. Marek Sukovský

Návrh a realizácia záhrad, rekonštrukcia záhrad, údržba zelene. Závlahové systémy, výstavba jazierok, rybníkov a pod..

Adresa:
Lada 163, 08212 Lada
Telefón:
0905 701 136
IČO:
37530470