Krekáňová Ivana Mgr.

Preklady z/do anglického jazyka (bežné aj úradné preklady), ako aj z českého do anglického jazyka.

Adresa:
Daxnerova 2670/17, 01001 Žilina
Telefón:
0908 917 192
IČO:
44431490