Materská škola a detské jasle Slniečko n.o.

Súkromná materská škola a jasle Slniečko.

Adresa:
Clementisa 59, 90901 Skalica
Telefón:
0911 664 464
Fax:
034 664 46 48
IČO:
36084581