Akadémia umení v Banskej Bystrici

Verejná vysoká škola. Fakulta dramatických umení, múzických umení, výtvarných umení.

Adresa:
Jána Kollára 22, 97400 Banská Bystrica
E-mail:
Telefón:
048 4320 111
Fax:
048 4320 109
IČO:
31094970