Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulty humanitných, prírodných a politických vied, medzinárodných vzťahov, pedagogická, právnicka a ekonomická fakulta.

Adresa:
Národná 12, 97401 Banská Bystrica
E-mail:
Telefón:
048 4461 111
IČO:
30232295