TODAKO - Peter Tomek

Uhoľné sklady. Predaj: hnedé a čierne uhlie, energetické uhlie, koks, brikety, ekohrášok, balené uhlie, piesok, štrk.

Adresa:
Palárikova 1761, 02201 Čadca
Telefón:
0800 222 400
0905 487 098
IČO:
17868793

Kontaktný formulár