Základná škola s materskou školou v Chocholnej-Velčiciach

Informácie o materskej škole, oznamy pre rodičov, kontakt.

Adresa:
Chocholná - Velčice 312, 91304 Chocholná - Velčice
Telefón:
032 6484 254
IČO:
36129780