Slovenská deratizačná služba - Ivan Juráček ml.

Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia. Likvidácia osích a sršních hniezd. Likvidácia ploštice posteľnej. Komplexné čistiace a upratovacie služby, čistenie a vypratávanie suterénov a podkroví domov. Dočisťovanie kontajnerových stojísk. Odvoz odpadov.

Adresa:
Lachova 9, 85103 Bratislava
Telefón:
0911 145 461
0908 788 321
IČO:
41332318