Slovenská deratizačná služba - Ivan Juráček ml.

Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia. Likvidácia osích a sršních hniezd a ploštice posteľnej. Čistenie a upratovanie.

Adresa:
Lachova 9, 85103 Bratislava
Telefón:
0911 145 461
0908 788 321
IČO:
41332318