Ekonspo - Ing. Vladimír Pápeš

Tlačiareň. Tlačivá, poštové peňažné poukazy. Grafické štúdio a DTP.

Adresa:
K cintorínu 36, 01004 Žilina
Telefón:
041 7635 035
041 7645 746
IČO:
14219671