Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

História univerzity, jednotlivé pracoviská, orgány univerzity.

Adresa:
Šrobárova 2, 04180 Košice
E-mail:
Telefón:
055 2341 100
IČO:
00397768