Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Informácie o študijných odboroch a informácie pre študentov školy.

Adresa:
Komenského 73, 04181 Košice
E-mail:
IČO:
00397474