Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

História a súčasnosť školy, informácie o študijných odboroch. Veterinárne časopisy a záujmové kluby študentov.

Adresa:
Komenského 73, 04181 Košice
Telefón:
055 6325 293
Fax:
055 6325 293
IČO:
00397474