Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce

Družstvo zamerané na rastlinnú, živočíšnu výrobu, pekárenskú činosť, výrobu strojov a zariadení pre všeobecné účely.

Adresa:
Veľké Uherce, 95841 Veľké Uherce
Telefón:
038 7486 230
0918 342 153
IČO:
00205869