Slovenský zväz záhradkárov - Základná organizácia 6-59 záhradková osada Ivanka pri Dunaji

Informácie o dianí v záhradkovej osade. Poradňa, zákony, osadný poriadok.

Adresa:
Trnavská cesta 4880, 90027 Bernolákovo
IČO:
31789111