Asociácia informačných centier Slovenska

Ochrana práv, oprávnených záujmov a registrácia informačných centier (TIC) na Slovensku. Podpora propagácie Slovenska.

Adresa:
Námestie mieru 1, 03101 Liptovský Mikuláš
Telefón:
044 5514 541
Fax:
044 5514 448
IČO:
31897908