ASOCIÁCIA INFORMAČNÝCH CENTIER SLOVENSKA

Ochrana práv, oprávnených záujmov a registrácia informačných centier (TIC) na Slovensku. Podpora propagácie Slovenska.

Adresa:
Námestie mieru 1, 03101 Liptovský Mikuláš
Telefón:
0905 334 613
IČO:
31897908