Žilinská univerzita v Žiline

Verejná vysoká škola univerzitného typu. Bakalárske, inžinierske, magisterské vzdelávanie.

Adresa:
Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina
Telefón:
041 5135 001
IČO:
00397563
Zaradenie v katalógu: