Súkromná spojená škola, Pod kopcom 75, Nové Zámky

Výchova a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím, žiakov s autizmom a žiakov s viacnásobným postihnutím.

Adresa:
Pod kopcom 75, 94001 Nové Zámky
Telefón:
035 6423 164
IČO:
42051860