Gymnázium sv. Františka z Assisi

Katolícke cirkevné gymnázium s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov.

Adresa:
J. M. Hurbana 44, 01001 Žilina
Telefón:
041 5623 935
IČO:
30222052