Gymnázium sv. Moniky

Cirkevné gymnázium s možnosťou bilingválneho štúdia.

Adresa:
Tarasa Ševčenka 1, 08001 Prešov
Telefón:
051 7567 302
IČO:
31991653