Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Odbory: ekonomické, humanitné, pedagogické, prírodovedné, teologické, umelecké, zdravotno-sociálne a poľnohospodárske.

Adresa:
Branišovská 31, 37005 České Budějovice, ČR
E-mail:
Telefón:
+420 389 032 191
IČO:
60076658

Kontaktný formulár