Súdny exekútor - JUDr. Jozef Blaško

Exekútorský úrad. Vymáhanie pohľadávok.

Adresa:
Kpt. Nálepku 8, 07101 Michalovce
Telefón:
056 6442 971
0905 415 007
Fax:
056 6420 502
IČO:
35511991