Súdny exekútor - JUDr. Rudolf Krutý

Exekútorský úrad.

Adresa:
Záhradnícka 62, 82108 Bratislava
E-mail:
Telefón:
02 5564 6154
Fax:
02 5564 6155
IČO:
37929810