Vysoká škola polytechnická Jihlava

Verejná vysoká škola poskytuje Bc. i Mgr. vzdelanie v odboroch ekonomika, cestovný ruch, informatika a zdravotníctvo.

Adresa:
Tolstého 16, 58601 Jihlava, ČR
Telefón:
+420 567 141 111
+420 567 141 181
Fax:
+420 567 300 727
IČO:
71226401