Evanjelické lýceum

Bilingválne cirkevné gymnázium a základná škola.

Adresa:
Vranovská 2, 85102 Bratislava
Telefón:
02 6383 8488
Fax:
02 6382 3188
IČO:
17327164